USSD یکی از محصولات نسل دوم مخابرات سلولی است که امکان تبادل سریع اطلاعات را بر روی گوشی همراه تمام مشتریان فراهم میسازد. USSD برای استفاده به دو شکل قابل تعریف است: یکطرفه و تعاملی. در USSD یکطرفه، اطلاعات به صورت یکطرفه ارسال میشوند، مانند شرکت در نظرسنجی یا انتخابات. در USSD تعاملی، لیستی از اطلاعات یا سرویس ها در اختیار مشترک قرار میگیرد تا وی بنا به نیاز خود، یکی از آنها را انتخاب کند. پس از گرفتن کد، اطلاعات درخواستی برای وی ارسال یا سرویس درخواستی اجرا می شود، مانند سرویس همبانک.

کد USSD اعدادی است محصور بین و # که سرویس درخواستی کاربر را با شماره گیری این کد ها ارایه میدهد
مزایا و کاربردها:
•روش ارتباطی سریع و آسان
•قابلیت ارتباط تعاملی
•امکان اعمال تعرفه متناسب با مدت زمان استفاده از سرویس (ساعت، روز، ایام خاص)، تعداد اطلاعات ارسالی از سوی کاربر و همچنین بر حسب نوع خدمت
•کاهش هزینه دسترسی به بازار هدف به دلیل انعطاف در تعیین تعرفه استفاده از سرویس
•کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد فرآیند برای مشتری (آزاد شدن برخی از منابع از انجام خدماتی با ارزش افزوده کمتر)
•افزایش رضایتمندی مشتریان به دلیل دسترسی سریع به اطلاعات یا خدمات مورد نیاز