هزینه طراحی یک سایت به صورت حرفه ای که بر پایه سئو باشه چقدره ؟
یک سایت ورد پرسی مثله http://west-freight.com که فروشگاهی نیست حداقل و حداکثر هزینه طراحی براش چقدره؟