دریافت و پرداخت وجه، مهمترین فرایند مالی بین خریدار و فروشنده، در کسبوکارهای آنلاین است ، این فرایند باید در یک بستر امن، راحت و قابلپیگیری انجام شود. مدیر یک سایت تجاری برای این منظور چندین راه پیش روی خود دارد که دو راه شناخته متداولتر آن این است که یا با درگاه پرداخت الکترونیک یک بانک قرارداد مستقیم ببندد یا از یک شرکت واسط خدمات درگاه پرداخت استفاده کند.

قرارداد مستقیم با بانک:

در این روش مدیران سایتها و فروشگاههای آنلاین با بانک یک قرارداد بسته و بانک به آنها امکان اتصال سیستم پرداخت الکترونیک را بهحساب بانکی آنها فراهم میکند. مشتریان در هنگام خرید باکارت بانکی عضو شتاب یا شبکههای تعریفشده و همچنین رمز اینترنتی خود مبلغ خرید را بهحساب فروشنده واریز میکنند. بانک هم این مبلغ را مستقیماً بهحساب فروشگاه یا صاحب حساب تعریفشده واریز میکند. اینکه بانک برای این فرایند کارمزد دریافت کند یا خیر بسته به نوع قرارداد دارد و بانک متفاوت است، اما معمولاً اکثر آنها کارمزد خاصی دریافت نمیکنند.

قرارداد مستقیم با بانک برای فروشگاههای بزرگ و کسبوکارهای کاملاً ثبات یافته که روزانه تراکنش مالی نسبتاً بالایی دارند مناسب است، بانکها معمولاً بهندرت به شخصیتهای حقیقی درگاه مستقیم ارائه میدهند و مشتری را ملزم به رعایت کلیه مراحل اداری خود میکنند. در قرارداد مستقیم با بانک انتقال وجه فقط در شبکه همان بانک پرداختشده و بانک مبلغ پرداختی مشتری را بهحساب فروشنده در همان بانک انتقال میدهد.

قرارداد با یک شرکت واسط بین بانکی:

در این روش فروشگاه یا کسبوکار، بهجای قرارداد مستقیم با بانک با یکی از شرکتهای معتبر واسط بینبانکی قرارداد میبندد، این شرکتها که محور اصلی فعالیت آنها خدمات پرداخت الکترونیک است، با رعایت استاندارهای امن پرداخت با بانکهای متعدد قرارداد دارند، صاحب فروشگاه با عقد قرارداد با یکی از این شرکتها امکان دریافت پرداخت غیرمستقیم را برای وبسایت خود فراهم میکند. در این روش مبلغ مورد پرداخت مشتری ابتدا بهحساب شرکت واسط پرداختشده و پسازآن بهحساب تأمینکننده یا فروشنده انتقال مییابد. اکثر این شرکتهای واسط بسته به نوع خدماتی که ارائه میدهند کارمزد کمی از حساب دریافت میکنند.

قرارداد مستقیم با بانک به دلیل فرآیند اداری پیچیده و طولانی برای فروشگاهها و کسبوکارهای کوچک یا متوسط مناسب نیست، از طرف دیگر گاهی نیاز هست که یک فروشگاه به دلیل کاهش امکان خطا و عدم دسترسی سرویس، با دو یا چند بانک قرارداد داشته باشد که انجام این کار بازهم برای یک کسبوکار کوچک متحمل طی فرایند اداری و تعهدات حقوقی زیادی است.

به همین دلیل شرکتهای واسط پرداخت برای کسبوکارهای کوچک و نوپا بسیار مناسبتر هستند، از مزایای این شرکتها تعدد قرارداد با بانکهای مختلف است، این شرکتها درگاههای بانکهای مختلف در اختیاردارند، همچنین این پنلهای سرویسدهی متفاوتی را در کنار هم ارائه میکنند که تأمینکننده یا فروشنده بهراحتی نسبت به کسبوکار خود میتواند یکی از آنها را در اختیار داشته باشد.

سرویسهای پرداخت در محل یا COD از دیگر روشهای دریافت وجه است که بیشتر توسط تأمینکنندگان کالاهای فیزیکی استفاده میشود، تمامی شرکتهای ارائهکننده درگاه پرداخت، این سرویس را در خدمات خود ندارند و فرایندی کاملاً مجزا از درگاه پرداخت بانکی بهحساب میآید حتی اگر توسط یک شرکت واحد ارائه شود.

امنیت بستر پرداخت، سهولت استفاده، تجربه کاربری مناسب و پشتیبانی خوب، فاکتورهای مهمی هستند که قبل از استفاده از خدمات یک شرکت ارائهکننده درگاه پرداخت، باید مدنظر گرفتهشده و درباره آن استعلام شود. ممکن است که یک فروشگاه اینترنتی محصولات و خدمات بسیار خوب و متمایزی در را در اختیار مشتریان خود قرار دهد، اما نداشتن یک سرویس خوب و امن باعث نارضایتی و عدم احساس امنیت مشتری شده و تمام زحمات فروشگاه مذکور را زیر سؤال ببرد.