وقتی نگاهی به همه مشاغل می اندازیم می بینیم که نقش تیم مدیریتی در موفقیت آن ها مهم ترین نقش است. حرفه بازاریابی شبکه ای نیز از این امر مستثنی نیست و چه بسا نقش تیم مدیریتی در موفقیت آن پیچیده تر از سایر مشاغل است.

یک شرکت بدون وجود تیم مدیریتی مشتاق و کاردان نمی تواند به پیشرفت دست پیدا کند و در بازاریابی شبکه ای علاوه بر اشتیاق و کاردانی این تیم، کار سخت آنان نیز برای پیشبرد اهداف لازم است. در واقع در شرکت های بازاریابی شبکه ای تیم مدیریتی از اهمیت ویژه ای نسبت به سایر شرکت ها برخوردار است و موتور محرکی است که بازاریابان شرکت به او نیاز دارند؛ پس لازم است قبل از پیوستن به یک شرکت بازاریابی شبکه ای تیم مدیریتی آن شرکت را مورد ارزیابی ویژه ای قرار دهید.

برخی از ویژگی هایی که این تیم مدیریتی به گفته کارشناسان باید داشته باشند به صورت زیر است:

1. تجربه عملی

چه در عرصه بازاریابی شبکه ای و چه در تجارت سنتی، تجربه باعث بهبود عملکرد یک تیم مدیریتی است. در صورت امکان وارد شرکتی شوید که اعضای تیم مدیریتی اش هم در تجارت و هم در بازاریابی شبکه ای افراد مجربی باشند. امروزه تقریباً هرکسی می تواند یک شرکت بازاریابی شبکه ای را راه اندازی می کند اما متأسفانه اکثر این شرکت ها با شکست مواجه می شوند و علت آن نیز فقدان مهارت شرکت در تجارت و مدیریت است. تیم مدیریتی یک شرکت باید سابقه ای درخشانی در تجارت و درکی قوی از وضعیت اقتصادی و گرایش های تجاری داشته باشد تا بتواند به توسعه شرکت کمک کند و در صورت لزوم سیاست های شرکت را تغییر دهد. رهبران شرکت باید توانایی رهبری کارمندان را داشته باشند. بازاریابی شبکه ای تجارتی است کاملاً مردمی و برای مردم. عملکرد ضعیف مدیریت منجر به تنزل کیفیت خدمات به مشتریان و در نتیجه ورشکستگی شرکت می گردد. علاوه بر مهارت مدیریت تیم مدیریتی می بایست تجربه تجاری در زمینه بازاریابی شبکه ای هم داشته باشند. مدیرانی که تجربه کار بازاریابی دارند این حرفه را درک می کنند و با استفاده از تجارب شخصی شان کمک سودمندی به بازاریابان می کنند.

2. اهل مشورت بودن

حتی بهترین تیم مدیریتی هم قادر نخواهد بود به هر سؤالی پاسخ دهد یا هر مشکلی که در رابطه با پیشرفت تجارتی فعال به وجود می آید، حل کند.

نمی توان از شرکت ها انتظار داشت مدیرانی تمام وقت استخدام کند تا به هر مشکلی که اتفاق می افتد، رسیدگی کند؛ این یک انتظار غیر منطقی است. اول به دلیل اینکه اکثر شرکت ها توانایی استخدام چنین افرادی را ندارند و دیگر اینکه نیاز شرکت به افراد متخصص به اندازه ای نیست که بخواهند به صورت تمام وقت به آن ها حقوق بپردازند، اما می توانند در زمینه مشکلاتی که پیش آمده به متخصص آن زمینه مراجعه کنند و از کمک آن ها در حل مشکل استفاده نمایند. اگر شرکتی آنقدر خودخواه است که خود را بی نیاز از کمک های حرفه ای می بیند، بهتر است از آن شرکت دوری کنید.

3. انصاف و ایجاد شرایطی یکسان

یک تیم مدیریتی خوب با همه به روش یکسان برخورد می کند. اگر مدیران به افراد خاصی علاقه داشته باشند و به همه توجه یکسان نشان ندهند محیط کاری ناسالمی به وجود خواهد آمد. همه مایلند با شرکتی همکاری کنند که فرصت های یکسان را برای همه افراد به وجود می آورد، نه فقط به این دلیل که یک قانون است بلکه به این دلیل که نشان دهنده مشخصه یک سازمان خوب است.

4. تعهد برای درست عمل کردن

انجام کار درست سهم بسزایی در ساختن یک سازمان فروش موفق دارد. تیم مدیریتی باید متعهد به درست عمل کردن با کیفیت بالا و دلسوز اعضا شرکت باشد. ممکن است آن ها قادر به انجام هر کاری نباشند، ولی باید بپذیرند مهم ترین مسئولیت شان خدمت به نمایندگان فروش شان است. صداقت و درستی در این حرفه از اهمیت بالایی برخوردار است.

5. تعهد شرکت به کارمندان

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای اهمیت راضی نگه داشتن و احترام گذاشتن به کارمندان را می داند. شرکتی را انتخاب کنید علاوه بر برخورد مناسب با بازاریابانش با کارمندانش نیز برخورد خوبی داشته باشد. شرکتی که کارمندانش به آن نظر مثبت دارند و همین امر منجر به لذت بردن آنان از کارشان و تلاششان برای موفقیت شرکت می گردد.

طرز برخورد شرکت با مشتریان داخلی اش تأثیر بر رفتار آنان با مشتریان بیرونی دارد. اگر شرکتی با کارمندان و بازاریابانش خوب رفتار کند، آن ها یاد می گیرند که با مشتریانشان همان گونه رفتار کنند توجه به نیازها و خواسته های کارمندان و بازاریابان حمایت آنان از شرکت را افزایش می دهد.