دوربین های مداربسته IP در طی سالهای اخیر تحول عظیمی در صنعت دوربین مداربسته ایجاد کرده اند و در حال حاضر،سیستم های نظارت تصویری آنالوگ جای خود را به این سیستم های پیشرفته داده اند.همانطور که انتظار...